Επισκευή Όψεων σε κτήριο στην Αθήνα

Next

Επισκευή όψεων διατηρητέου κτιρίου


Περιοχή : Κέντρο Αθήνας
Έτος κατασκευής : 2012
Χρόνος αποπεράτωσης : 15 μήνες
Ιδιοκτήτης : Γεώργιος Β.

Το συγκεκριμένο ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας είναι χτισμένο το 1916 και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Το μεγάλο πρόβλημα που είχε το κτίριο αυτό, όπως και τα περισσότερα του είδους του, ήταν οι μεγάλες φθορές που είχαν τα επιχρίσματα και τα διακοσμητικά των όψεων. Οι εργασίες αποκατάστασης αυτών, έγιναν συντονισμένα με την χρήση γερανοφόρου οχήματος για την αποφυγή στησίματος ικριωμάτων καθώς υπήρχε μεγάλη δυσκολία για την αδιοδότηση αυτών. Τελικά μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών όλες οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και το υπέροχο αυτό κτίριο ανέκτησε την χαμένη του αίγλη.

Φωτογραφίες